Tilbage til webshop

Arbejdsgruppen vedr. motocrossanlæg

Set i lyset af kompleksiteten i vores tidligere sager vedr. vindmøller og råstofudvinding(grus) har Birkende Borgerforening valgt at nedsætte en arbejdsgruppe til varetagelse af medlemmernes interesser i sagen om et muligt motocrossanlæg i Kærby Mose.

 

Vision for arbejdsgruppen:
•Vi er imod et initiativ som tilsidesætter ethvert hensyn til natur, vandløbskvalitet og fauna i Kærby Mose.
•Vi er imod et initiativ som åbner op for ekstrem motorlarm, støjforurening og almindelig forurening af Kærby Mose.
•Vi er imod et initiativ som minimerer mulighed for udvikling af bosættelse og erhverv i Fraugde, Fraugde Kærby, Marslev, Nonnebo, Birkende og Langeskov.

 

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

Peter Nyrnberg (tidligere næstformand i Birkende Borgerforening)
Tlf: 61334274. Mail: peternyrnberg@outlook.com


De øvrige medlemmer samt vision kan læses ved at klikken her