Tilbage til webshop

Birkende Borgerforening 
I BORGERFORENINGEN ER VI DER FOR DIG OG FÆLLESSKABET

Vi er en lille gruppe, der har startet Birkende Borgerforening for at bevare byens samlingspunkter. Vi mener, det er afgørende for lokalsamfundets overlevelse,  at der findes lokale samlingssteder, hvor vi kan mødes.

Hertil mener vi de gamle skolebygninger kan bruges. Med boldklubben – forsamlingshuset – den gamle skole – kirken  og  Hans Tausens Centeret som centrum kan vi nå de fleste  af områdets borgere. I vores lokaler har vi arrangementer og hold, hvorigennem vi skaber socialt fællesskab og læring.

Som borgerforening står vi  stærkere  ved forhandling  og  samtale  med kommunens politikere, og vi har derfor konstant fingeren på pulsen i et kommunalt perspektiv.

Det er vort håb – at hvis man henvender sig  enten med et problem man ønsker taget op og at ( hvis/ når ) vi får bygningerne  -  at rigtig mange vil bruge lokaliteterne.  Der kan laves mange  grupper  indenfor socialt samvær. Har man noget at samles  om , skal man kunne få plads.

Det bliver ret spændende hvad fremtiden vil bringe.


Birkende Flag allé
De 3 foreninger i Birkende er gået sammen om at etablere en flag allé igennem byen. 
D
et er meningen, at der vil blive flaget ved særlige festlige lejligheder i byen. Man kan desuden også leje flag alléen for en dag.


I den forbindelse kan flagstængerne sponsoreres som følger:
1.  Dit logo på flagstangen ca. 10 + 10 cm.     
2.  Sponsorliste ophænges i skabet på P. Plads ved kirkekontoret.

Hvis du ønsker at sponsorer en flagstang, så hører vi rigtig gerne fra dig.

Lej flag alléen
Skal du/I holde fest i Birkende og gerne vil gøre det lidt mere festligt, kan du/I leje vores flag allé.
Der er 41 flag, som opsættes på Hans Tausensgade i Birkende. 
Flag alléen kan lejes i 5 timer, opsat og nedtaget under hensyntagen til flagreglerne.
Pris: 1.000,- kr. pr. dag.

Koordinerende kontaktperson i forbindelse med de 3 foreningers flag allé er:
Lars Borregaard - Tlf.: 61 79 03 14  ( bedst mellem 17-20 )
Mail: info@birkendeborgerforening.dk

Vi flager på følgende dage i 2024:
Søndag den 28. april 2024 : Konfimation i Birkende & Rønninge
Lørdag den 27. april 2024 : Konfimation i Marslev*
Grundlovsdagen den 5. juni
* Hvis der er unge bosatte i Birkende, som skal konfirmeres i Marslev


Udfyld nedenstående kontaktformular, så svarer vi hurtigst muligt

Leje af: Birkende Borger- og Kulturhus